1 marca 2010

Wolność w architekturze według Stanisława Bukowskiego

W ramach projektu "Ładniej?" odbędzie się wykład Sebastiana Wichra pt. "Stanisław Bukowski - wolność w architekturze".

Stanisław Bukowski był architektem, urbanistą i konserwatorem zabytków, który znacznie wpłynął na wygląd powojennego Białegostoku. Nadzorował odbudowę Pałacu Branickich, objął kierownictwo prac przy ukończeniu kościoła św. Rocha według międzywojennego projektu Oskara Sosnowskiego. Do jego realizacji należą liczne odbudowane po wojnie zabytki, m.in. Pałacyk Gościnny i budynek Loży Masońskiej przy ul. Jana Kilińskiego, klasztor Sióstr Miłosierdzia i dawna zbrojownia (obecnie Archiwum Państwowe w Białymstoku) przy Rynku Kościuszki oraz neohistoryczne mieszczańskie kamienice w centrum miasta.

Bukowski projektował także architekturę sakralną, m.in. modernistyczny kościół w Dojlidach i kaplicę na cmentarzu św. Rocha Za największe dzieło Bukowskiego uważany jest socrealistyczny gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku. Jego podejście do architektury przedstawi Sebastian Wicher, autor książi pt. Żyć architekturą. Życie i twórczość Stanisława Bukowskiego.

Początek spotkania o godz. 18 w auli UwB, 1 marca